Rezultate

Rezultatele proiectului ”Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru” sunt următoarele:

REZULTATE AȘTEPTATE:

R1: Rezultat Management proiect: • 1 echipă responsabilă de implementarea proiectului formată și 1 set complex de proceduri și documente privind implementarea proiectului (• 1 set de proceduri de management general • 1 plan de implementare • 1 procedură de monitorizare și raportare • 1 procedură de transmitere cereri de prefinanțare / plată / rambursare • 24 întâlniri de management de proiect • 1 procedură de management financiar • 8 rapoarte tehnico-financiare cu situațiile financiare aferente • 17 dosare de Achiziții).

R2: Rezultate Campanii informare si constientizare: • 20 campanii de informare și conștientizare • 2000 persoane informate în vederea selectării a 372 persoane grup țintă.

R3: Rezultate selecție și monitorizare grup țintă: • 1 metodologie de recrutare și selecție a grupului țintă creată • 372 dosare de selecție grup țintă • 372 tineri NEETs incluși în grupul țintă în vederea participării la activitățile proiectului • 112 tineri NEETs încadrați la “greu ocupabili” și “foarte greu ocupabili” • minim 41 tineri NEETs din mediul rural • minim 79 Tineri NEETs de etnie romă • 5 mijloace de informare utilizate • 1 masură concretă care conduce la atingerea indicatorilor implementată • 23 rapoarte lunare de monitorizare a statusului membrilor grupului țintă.

R4: Rezultate activitate calificare: • 372 tineri NEETs participanți la activitate de calificare • min 279 certificate de calificare emise de ANC conform OG nr. 129/2000 • 1 metodologie (plan) de implementare și monitorizare a serviciilor ce urmează a fi prestate • 1 plan de sustenabilitate în ceea ce privește acțiunile de FPC • 1 studiu de impact asupra dezvoltării competențelor tinerilor NEETs ca urmare a absolvirii cursurilor vizate.

R5: Rezultate mediere a muncii: • 372 tineri NEETs beneficiari de mediere a muncii • 164 tineri NEETs angajați • 1 metodologie (plan) de implementare și monitorizare a serviciilor de mediere pe piața muncii ce urmează a fi prestate •372 Fișe individuale de mediere • 600 Formulare de locuri de muncă disponibile • 372 Formulare de cerere de locuri de muncă •372 de Planuri individuale de mediere •1 plan de sustenabilitate în ceea ce privește acțiunile de mediere a muncii.

R6. Set complet de acțiuni și materiale de informare și publicitate: Pachet publicitate (• 2000 flyere • 472 broșuri • 472 mape de prezentare • 472 pixuri • 472 block-notes • 6 bannere roll-up • 100 afișe A3 • 2 anunțuri de presă • 2 conferințe de presă •1 website proiect creat și actualizat pe toată perioada proiectului • valoare cheltuieli indirecte – 15% din costurile directe eligibile cu personalul.