Obiective

Obiectivele proiectului ”Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru” sunt următoarele:

OBIECTIVUL GENERAL
Sprijin oferit către 372 tineri NEETs din Regiunile Centru, Vest, Nord-Est și Nord-Vest cu accent pe certificarea a 279 dintre ei în vederea integrării durabile pe piața muncii a 164 dintre aceștia, de-a lungul a 26 luni și 7 zile.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Informarea și conștientizarea a 372 tineri NEETs asupra importanței înregistrării și profilării la SPO în vederea dezvoltării competențelor a 279 dintre aceștia și angajării a 164 dintre ei, în termen de maxim 25 luni și 7 zile.

2. Formarea profesională, evaluarea și certificarea a 279 tineri NEETs la nivelul Regiunilor Centru, Vest, Nord-Est și Nord-Vest în decurs de 23 luni și 7 zile.

3. Medierea muncii a 372 tineri NEETs în vederea identificării locurilor de muncă corespunzătoare competențelor fiecăruia, cu scopul ocupării durabile a 164 dintre aceștia, pe parcursul a 23 luni și 7 zile.