Indicatori

Indicatorii proiectului ”Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru” sunt următorii:

INDICATORI DE REALIZARE:

4S225 – Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care beneficiază de sprijin, din care: 372
✓ de etnie romă: 41
✓ din zona rurală: 79

INDICATORI DE REZULTAT IMEDIAT:

4S200 – Tineri NEETs șomeri care primesc un loc de muncă, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă din care: 164
✓ de etnie romă: 19
✓ din zona rurală: 35

4S3 – Tineri NEETs șomeri care, la încetarea calității de participant dobândesc o calificare, din care: 279
✓ de etnie romă: 31
✓ din zona rurală: 60