Grupul țintă

Grupul Țintă al proiectului este format din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în Regiunile Centru, Vest, Nord-Est și Nord-Vest, înregistrați, informați și consiliați inclusiv profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural și cei aparținând minorității romă și este definit clar și cuantificat, în relație cu analiza de nevoi și resursele din cadrul proiectului.

Astfel, GRUPUL ȚINTĂ al proiectului “Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru” va fi format din 372 tineri NEETs care nu sunt în ocupare, educație sau formare la momentul intrării în proiect, din care:
– 30% – tineri NEETs cu nivelurile ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”: 112 persoane

– 21% – tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural: 79 persoane

– 11% – tineri NEETs de etnie romă: 41 persoane