Despre proiect

Proiectul „Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru”, ID 150817 este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs/Operațiune compozită, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

DESFĂȘURARE: Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 26 de luni și 7 zile (perioada 25.10.2021 – 31.12.2023).

CONTRACT NR: POCU/909/2/4/150817

VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală eligibilă – 4.873.424,82 lei
Valoarea finanțării nerambursabile acordată prin POCU – 4.715.215,94 lei

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman
2014 – 2020.

SC EXPERT BUSSINES CENTER SRL – Beneficiar
SC ARTEMIS SRL – Partener 1
ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT – Partener 2