Activități

Activitățile proiectului ”Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru” sunt următoarele:

A0. Management de proiect

A0.1. Coordonarea generală a proiectului, derularea achizițiilor și managementul financiar

A1. Organizarea de campanii de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării

A1.1. Derularea campaniilor de informare și conștientizare a tinerilor NEETs asupra importanței înregistrării și profilării la SPO în vederea certificării compețentelor acestora și ocupării pe piața muncii

A1.2. Selecția și monitorizarea grupului țintă format din tineri NEETs

A2. Calificarea tinerilor NEETs în vederea ocupării durabile a acestora pe piața muncii

A2.1. Derularea cursurilor de formare profesională, evaluare și certificare a tinerilor NEETs

A3. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv, medierea muncii

A3.1. Medierea muncii între tinerii NEETs calificați și angajatori din Regiunea Centru

A4. Activitate transversală cheltuieli indirecte

A4.1 Activitate pentru decontarea cheltuielilor indirecte